Brandtätning

En av de viktigaste sakerna att tänka på vid konstruktion av en byggnad är brandtätning. Ett fullgott brandskydd är otroligt viktigt – det kan till och med vara skillnaden mellan liv och död. Genom att brandtäta en byggnad reducerar man risken för att material och framförallt människor kommer till skada. 

Kontakta oss

Vad innebär brandtätning?

Brandtätning innebär att man täcker för hål och springor för att förhindra spridning av eld och rök. Man skapar helt enkelt ett slutet utrymme, en så kallad brandcell, som ska kunna stå emot branden under en bestämd tid så människor hinner ta sig ut. Tyvärr är undermålig brandisolering en av de främsta orsakerna till spridning av brand längst kablar, innertak och ventilation. Detta resulterar ofta i olycksfall och skador på egendom som hade kunnat undvikas.

Produkter för brandskydd från Nullifire

En väl utförd brandtätning kan vara skillnaden mellan ett tillbud och en tragedi. Hur brandtätningen ska utföras skiljer sig från konstruktion till konstruktion, men vanliga produkter är exempelvis inklädnadsskivor, brandskyddsfärg, stenull, brandtejp och brandskyddsfog. 

På Löövs isolering hittar du produkter såsom brandklassad fogmassa, brandskivor och brandfärg från Europa-ledande tillverkaren Nullifire. Kontakta oss eller besök vår lagerbutik så hjälper vi dig med rätt produkter för brandtätning av din byggnad.

Kontakta oss