ISOVER mineralull

I mer än åttio år har ISOVER tillverkat glasull i fabriken i skånska Billesholm. Glasull är en evig produkt som inte kräver något underhåll, utan att förlora prestanda med åren. ISOVER InsulSafe® är en väl beprövad lösull av glasull som lanserades redan i början på 80-talet. 

Kontakta oss

Vad är lösull?

ISOVER InsulSafe® är en mjuk vit lösull — en specialtillverkad glasull som blåses på plats av kunniga lösullsentreprenörer. Installationen går snabbt och kräver ingen lagring av isolering på plats. Eftersom det är en lösull fyller den ut alla hålrum och det blir inget spill som måste fraktas bort.

Fördelar med glasull från ISOVER

ISOVER glasull tillverkas av garanterat minst 70 % återvunnet glas och har en mängd olika miljöfördelar och sparar energi och pengar under hela byggnadens livstid. Som första svenska mineralullsproducent har ISOVER livscykelanalyser i form av EPD:er, Environmental Product Declaration, för nästan samtliga glasullsprodukter.

Med deklarerade lambdavärden ner till 0,033 W/m°C har ISOVERs lösullsprodukter marknadens bästa värmeisoleringsförmåga, vilket ger mindre värmeförluster och möjliggör tunnare konstruktioner som ger större boyta.

ISOVERs lösull uppnår bästa brandreaktionsklass, Euroklass A1, vilket betyder att materialet är obrännbart. Detta uppnås utan tillsats av brandhämmare eftersom glasullen har denna funktion helt naturligt.

När ska jag använda lösull från ISOVER?

Du kan använda ISOVER InsulSafe® i såväl nya byggnader som vid tilläggsisolering. Typiska användningsområden för ISOVER InsulSafe® är vindsbjälklag, snedtak och väggar.

ISOVER har två olika InsulSafe® produkter:

Kontakta oss

InsulSafe paket med glasull från Isover