Träfiberisolering

Med Hunton Nativo® Träfiberisolering får du en lätthanterad isolering med lång livslängd, tillverkad av naturliga skogsråvaror. Det är ett material med brett användningsområde och kan bland annat användas för isolering av väggar, golv och tak. 

Kontakta oss

Vad är träfiberisolering?

Träfiberisolering är en etablerad isoleringstyp som har funnits i många år. Det är en 100% förnybar och naturlig produkt som är tillverkad av restprodukter från hållbart skogsbruk. Råmaterialet består av en kombination av sågflis och yttre delen av timmerstocken – material som man oftast anskaffar tidigt vid massatillverkning. Tack vare det så bidrar vi till att ta tillvara av så mycket av hela timmerstocken som möjligt. All träflis Hunton använder kommer från ett miljöcertifierat skogsbruk, i huvudsak från Norge, där skogen drivs i enlighet med PEFC™s regler.

Fördelar med Hunton Nativo® träfiberisolering

Isolering baserat på träfiber kommer med många fördelar. Materialet håller dimension och form väl oavsett om du väljer skivor eller lösull och livslängden beräknas till ungefär 60 år. Träfiberisolering binder också mer koldioxid än det släpper ut i produktionen, vilket ger ett positivt CO2-avtryck. Det är en isoleringstyp som inte irriterar hud eller hals och är därmed skonsam för både de som monterar och de som ska bo i byggnaden. Dessutom är materialet behandlat med brandhämmande impregnering, vilket gör att materialet når upp till de brandtekniska nivåer som krävs.

När ska jag använda träfiberisolering?

Det finns vissa byggprojekt där isolering av träfiber lämpar sig extra väl. Exempel på sådana är fritidshus, byggnader med krav på bra ljudisolering samt konstruktioner som ska ha en stabil inomhustemperatur.

Träfiberisolering har en unik förmåga att stabilisera temperaturen inomhus genom effektiv värmelagring – värmelagringskapaciteten är dubbelt så hög jämfört med mineralull. Det gör att byggnaden håller varmt under kalla vintermånader och svalkar under heta sommardagar.

Är du i behov av träfiberisolering? Kontakta oss på Löövs isolering för en offert. Du kan också besöka vår lagerbutik i Avesta där vi saluför både träfiberisolering och andra isoleringstyper – varmt välkomna!

Kontakta oss