VVS isolering / Industriisolering

Teknisk isolering i detalj

Med teknisk isolering vinner både samhällsekonomi och miljön. Energipriserna ökar och det ställs allt hårdare miljökrav. Med en sundare inställning till samhället och omvärlden tänker vi oss för hur vi använder energin i våra bostäder och lokaler som står för ca 40% av Sveriges totala energianvändning. 

Kontakta oss

Med isolering av kvalité vid de tekniska installationerna, och inte bara väggisolering, kan energibehovet i samhället minska drastiskt. Det främjar miljön och sparar kilowattimmar.

Teknisk isoleringen är nödvändig för viss funktion och säkerställer distribution av värme eller kyla mellan två punkter eller för att bibehålla en bestämd temperatur. Teknisk isolering har också stor betydelse för miljön och driftsekonomin då den minskar energianvändning. Den har också betydelse för hälso- och säkerhetsskäl.

Vi är auktoriserade

Att välja ett auktoriserat företag är att välja ett företag som ger fullgott resultat baserat på kunskap och med garanti om rätt utförande. Vi utför följande arbeten för såväl privatkunder, som bostadsrättsförening och företag:

Unik garanti 

Vi kan erbjuda våra kunder en unik garanti vilket innebär att du som beställare och kund alltid är medförsäkrade i vår ansvarsförsäkring på alla förekommande arbeten i minst 10 år.

VVS isolering i bostadsrättsförening

Rör för VVS (värme, ventilation & sanitet) avger både värme och kyla från vattnet eller luften som de transporterar. Genom att isolera dessa rör kan ni i er bostadsrättsförening spara både på miljön och plånboken, samt att det kan ge en bättre inomhusmiljö för de boende. Detta görs genom att montera VVS-isolering runt de rör där det behövs, och på så sätt gör man så att kylan/värmen i vattnet eller luften inte går förlorad. Genom att göra detta minskar man energiförbrukningen för uppvärmning av vatten och luft, samt nedkylning för vatten och ventilationsluft under sommarhalvåret.

Kontakta oss